HISTORIE ČESKÉ UNIE ŽIDOVSKÉ MLÁDEŽE

Na začátku všeho byla myšlenka několika mladých lidí, kteří spolu byli na letním táboře v Izraeli zůstat v kontaktu a scházet se i v Čechách. Během krátké doby se z těchto schůzek několika kamarádů staly schůzky Židovské mládeže z celé Československé republiky.
Česká Unie Židovské Mládeže (ČUŽM) byla oficiálně založena 10 listopadu 1990, kdy byl uspořádán seminář ve Štíťanech. ČUŽM byla součástí Československé Unie Židovské Mládeže (ČSUŽM), která byla strukturálně rozdělena na 4 oblasti. Praha, Brno, Bratislava a Košice. Praha a Brno se spojily velmi krátce po založení a tak vznikla v Čechách jednotná organizace, jejíž "duší" byla Zuzana Skálová. Dalším předsedou po Zuzaně byl David Stecher. V této době už měla ČUŽM jenž byla součástí ČSUŽM okolo 100 členů. 
Potom následovaly dva semináře, jarní v Jeseníkách (Jeseníky 91') a podzimní (Chtělnice 91'). Během roku se pochopitelně členstvo hojně scházelo na mnoha akcích menšího rozsahu - na regionální úrovni.
V lednu 1992 přijel do Prahy izraelský student Danny Zis, který bez jakékoliv formální funkce v ČUŽM se velice aktivně zapojil do organizace a přípravy většiny akcí.
V této době se datuje vznik tradice letních židovských táborů, z nichž prvním byl Rajec na Slovensku v létě roku 1992. Mezi mnoha aktivitami Unie se zavedly pravidelné schůzky, ale ty se nadále neuskutečňovaly v pohostinstvích různého typu, ale v nově získané klubovně ČUŽM v Jeruzalémské synagoze. 
Na podzim roku 1992 byl seminář na Mikulčině Vrchu. Tam se uskutečnily první celorepublikové volby do předsednictva ČSUŽM a jejích národních sekcí (ČUŽM a SUŽM). Předsedou ČUŽM byl zvolen Martin Šmok a místopředsedou Erika Borgesová. 
V roce 1993 Danny Zis opustil řady Unie, alespoň pokud šlo o jeho aktivní činnost, což výrazně zkomplikovalo situaci ohledně vedení a organizace Unie. Vedení však v té době bylo ještě schopno zabezpečit bezproblémový chod Unie. Další jarním seminář byl hostován ve městě Mikulov a krátce po něm následoval letní tábor v Boskovicích. Obecnou náplní letních táborů byla obnova poničených a zanedbaných hřbitovů v Čechách a na Moravě.
Na jaře roku 1994 byl seminář v Třebíči a poté podzimní seminář v Bardějově. Bardějov byl také místem posledních voleb prvního období existence ČUŽM. Na tam konaných volbách byl do čela ČUŽM a jejím předsedou zvolen Jakub Šváb. Jeho místopředsedkyní byla zvolena Adrea Ernyeiová. Letní tábor se konal v Holešově a součástí byla návštěva Osvětimi.
Na podzim roku 1995 se konaly semináře v Bechyni a Starej Ture. Letní tábor byl v Kolíně. 
V létě 1996 byl seminář v Ploumově a na podzim ve Strážnici. Toto dvouleté volební období bylo zakončeno kompletní letargií a vnitřním rozchodem ČUŽM. Většina členů si hledala vlastní náplň volného času a roky 1996 - 1998 byly poznamenány prakticky úplným útlumem ČUŽM. Jedinou pozorovatelnou aktivitou byly návštěvy členů ČUŽM na seminářích pořádaných Slovenskou částí ČSUŽM. 
V roce 1998 se však skupina lidí okolo rav Yarona BenDavida rozhodla, že je potřeba obnovit chod ČUŽM, jelikož plní základní funkci při zachování kontinuity celé Židovské komunity v České republice. 
Proto se na jaře roku 1998 konaly volby do prozatímního předsednictva ČUŽM, které mělo za úkol připravit plán a podmínky pro obnovu ČUŽM. Předsedou byl v rámci navázání na tradici zvolen David Stecher a vedle něj místopředsedkyně Katka Mikulcová. Oni a přípravný výbor provedly veškeré přípravy pro obnovení ČUŽM, které vyvrcholily uspořádáním celorepublikového semináře v Třebíči a tak byla odstartováno druhé období existence ČUŽM. 
Třebíč se po všech stránkách vydařila a splnila účel potvrzení toho, že ČUŽM existuje a je opět připravena převzít úlohu, kterou si při svém vzniku vytýčila. Krátce na to následoval charitativní chanukový ples na Pražském Hradě a další akce běžného chodu Unie, stejně jako tomu bylo před rokem 1996. 
V květnu roku 1999 se konaly první řádné volby tzv. druhého období, na nichž byl předsedou ČUŽM zvolen Tomáš Pasternak a místopředsedkyní Zuzana Petrová. Během tohoto volebního období se chod Unie stabilizoval a proběhla celá řada akcí (vzdělávací semináře, společné oslavy svátků, letní tábor, letní tábor pro děti, který pomohla ČUŽM organizovat rabinátu PŽO, sjíždění Lužnice a Vltavy, jakož i zimní pobyt na horách).
Vedle vnitrostátních se pořádaly také akce mezinárodní, kde byla ČUŽM zastoupena svými členy. 
ČUŽM se také snaží o navázání spolupráce s ostatními Židovskými organizacemi, v čemž se ale zatím mnoho úspěchů nezaznamenalo. 
Dnes se dá říci, že se členská základna ČUŽM nejen navrací (pokud jde o staré členy), ale že se i podstatně rozšiřuje díky nově příchozím mladým (15-17 let) lidem. To jistě uspokojivý stav, jaký jsme si všichni přáli. Nyní se však ČUŽM dostává do ještě složitější fáze, a tou bude udržet přitažlivost Unie pro její členy, a zůstat funkční a životaschopnou organizací. 
Na závěr snad už snad jen poznámka k posledním volbám do ČUŽM. Ty proběhly 14.9.2000 a zúčastnilo se jich 58 členů. Vzhledem k tomu, že vedení uplatnilo možnost iniciovat volby do rady ČUŽM ve větším rozsahu, je pro nadcházející volební období sestavení předsednictva ČUŽM následující:

Předseda: Zuzana Petrová
Místopředseda: Tomáš Pasternak
Rada: Robert Fischmann
Katka Mikulcová
Soňa Jelínková
Jan Horyna
Petr Planer